Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez większą wiedzę i lepszą zdolność reakcji cz.III ochrona środowiskaSprawozdawca O. Rossi: Trzeba wykorzystać jak najlepiej europejskie rozwiązania w zakresie środowiska, nawet jeśli leżą one w gestii jednostek lokalnych. Bardzo często stosowanie przepisów środowiskowych wymaga wielu nakładów finansowych, dlatego przygotowując przepisy trzeba zwracać szczególną uwagę na te, które są już przestarzałe i na te, które trzeba wyeliminować. Przepisy muszą być przede wszystkim jasne i łatwe do zastosowania oraz powinny wiązać się one z jak najmniejszymi kosztami.

K. H. Florenz: Żeby zastanowić się nad europejskimi problemami odnoście wdrażania prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska trzeba by było napisać 20-30 stron i wymienić rzeczy po imieniu.

Środowisko – to, co nas otacza

Środowisko – to, co nas otacza

Trzeba zastanowić się gdzie leża te problemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o samorządy. W sprawozdaniu prawdziwe problemy zostały przeoczone i nie wskazane. Powinny być jasne zasady jeżeli chodzi o wdrażanie przepisów europejskich.

J. Leinen: Stopień wdrażania ustawodawstwa jest niewystarczający i przyczynia się to do szkód zarówno środowiskowych jak i w gospodarce. Problemem nie jest prawo środowiskowe, ale niezdolność jego wdrażania na wszystkich szczeblach w państwach członkowskich. Potrzebne są odpowiednie ramy, organizmy kontroli i instrumenty wdrażania prawa.

S. Hassi: Ten projekt wymaga jeszcze udoskonalenia. Niewystarczające jest podkreślenie roli władz lokalnych, ponieważ to władze krajowe są odpowiedzialne za wdrażanie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Propozycje Komisji idą we właściwym kierunku. Ludzie powinni być świadomi efektów już wdrożonych przepisów.