Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez większą wiedzę i lepszą zdolność reakcji cz.II ochrona środowiskaT. Skylakakis: Przepisy dotyczące polityki ochrony środowiska nie są implementowane właściwie. Trzeba mieć więcej scentralizowanych narzędzi, które pozwolą na monitorowanie i osiąganie celów. Trzeba większego zaangażowania obywatelskiego, przede wszystkim trzeba do tego zmierzać w sposób odpowiedzialny. Unijna legislacja nie dość, że jest często wdrażana niewłaściwie, to jeszcze jest wykorzystywana w sposób niewłaściwy.

C. Klass: Trzeba zadbać o taką samą kontrolę i pułapy wdrożenia polityki środowiskowej we wszystkich państwach członkowskich oraz szukać rozwiązań globalnych. Unijne ustawodawstwo jest często przyjmowane dużo szybciej, niż można je zrealizować. Projekty Komisji powinny być bardziej spójne. Potrzebne jest przewartościowanie polityki środowiskowej.

Komisja Europejska: Komisja przedstawiając komunikat chciała przedstawić kilka konkretnych rozwiązać mających na celu polepszenie wdrażania przepisów środowiskowych.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Opiera się on głownie na wiedzy. Ludzie pracujący nad implementacją powinni mieć odpowiedni poziom wiedzy na dany temat. Trzeba stworzyć sieć współpracy pomiędzy ekspertami. Komisja zamierza współpracować z Komitetem Regionów, aby wyczuć priorytety społeczności lokalnych. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa inspekcja. Wiele problemów wynika z braku odpowiedniej kontroli w terenie. Dobry system kontroli powinien skutecznie rozwiązywać problemy ekologiczne, jednocześnie nie stanowiąc zbytniego obciążenia administracyjnego. Najlepsze praktyki tego typu powinny stać się w UE normą.

Sprawozdawca O. Rossi: Potrzebne są proste reguły, które będą przestrzegane. Trzeba zwrócić szczególnie dużą uwagę na obywateli europejskich. Trzeba wskazywać na negatywne aspekty żeby móc je rozwiązywać.